۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

برچسب : انتخابات

افطاری های بودار اصلاح طلبان با حضور ثابت مدیران دولتی/ رمضان سیاسی اصلاح طلبان چگونه گذشت؟

افطاری های بودار اصلاح طلبان با حضور ثابت مدیران دولتی/ رمضان سیاسی اصلاح طلبان چگونه گذشت؟

طیف سیاسی اصلاح طلبان با نزدیکی به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، میتینگ ها و جلسات متعددی را با حضور سرشناس ها یا منسوبین به این طیف ، برگزار می نماید که ماه رمضان بهانه ای شد تا این افراد به بهانه ضیاقت افطاری ، گرد هم آمده و برای انتخابات تصمیم گیری نمایند.

افطاری های بودار اصلاح طلبان با حضور ثابت مدیران دولتی/ رمضان سیاسی اصلاح طلبان چگونه گذشت؟

افطاری های بودار اصلاح طلبان با حضور ثابت مدیران دولتی/ رمضان سیاسی اصلاح طلبان چگونه گذشت؟

طیف سیاسی اصلاح طلبان با نزدیکی به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، میتینگ ها و جلسات متعددی را با حضور سرشناس ها یا منسوبین به این طیف ، برگزار می نماید که ماه رمضان بهانه ای شد تا این افراد به بهانه ضیاقت افطاری ، گرد هم آمده و برای انتخابات تصمیم گیری نمایند.